• ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
  เริ่ม ๑๔.๐๐ น. -
  สารคดีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ๑๕.๐๐ น. -
  พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 • ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
  เริ่ม ๐๖.๐๐ น. -
  สารคดีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ๐๗.๐๐ น. -
  อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ
  ๑๖.๓๐ น. -
  ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  ๑๘.๐๐ น. -
  การแสดงมหรสพสมโภช ทั้ง ๓ เวที
  - ถ่ายทอดสดการแสดงดนตรีสากลและบัลเล่ต์
  - ถ่ายทอดสดการแสดงโขนและหนังใหญ่
  - ถ่ายทอดสดการแสดงหุ่นและละครใน
 • ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
  เริ่ม ๐๗.๐๐ น. -
  สารคดีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ๐๘.๐๐ น. -
  เก็บพระบรมอัฐิ
 • ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
  เริ่ม ๑๖.๓๐ น. -
  สารคดีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ๑๗.๓๐ น. -
  พระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 • ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
  แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง
  ช่วงที่ ๑
  เริ่ม ๐๙.๓๐ น. -
  สารคดีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ๑๐.๓๐ น. -
  พิธีเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
  ช่วงที่ ๒
  เริ่ม ๑๖.๓๐ น. -
  สารคดีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ๑๗.๓๐ น. -
  บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร