ประกาศ
สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ข่าวที่ ๙๑ / 2559
วันที่..๒๕... ตุลาคม ๒๕๕๙.......เวลา ๑๑.๒๐ น.
 
          สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักพระราชวังแจ้งว่าได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โดยวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักพระราชวังเปิดให้    
          ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุณาแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ ชุดชาวเขาสำหรับชาวเขา ชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือ ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก สีดำ กางเกงขายาวสีดำ (งดกางเกงยีนส์) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ สุภาพสตรี ชุดสุภาพสีดำ มีแขนไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุง (งดกระโปรงยีนส์) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ บรรณาธิการข่าว

Top