ประกาศ
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำนักพระราชวัง ออกประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่องการบังคับใช้หรือปล่อย Drone ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้หรือการปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เปิดเข้าถวายบังคมพระบรมศพ 30 ก.ย. เป็นวันสุดท้าย
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. สำนักพระราชวังประกาศ เรื่อง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความว่า “ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นั้น
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดวันสำคัญของชาติไทย
ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า วันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็น วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ขอปิดรับการขอร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
ขอปิดรับการขอร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักพระราชวังแจ้งว่าได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
Top