ประกาศ
สำนักพระราชวังปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง๑๔-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ตามประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลศิริราช และ เรื่องการถวายสักการะพระบรมศพฯโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปนั้น
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
กำหนดการไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
กำหนดการไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
รัฐบาลเปิดสายด่วน 1111 ทำเนียบรัฐบาล และ สายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม ให้พี่น้องประชาชนสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้สั่งการให้สายด่วนทำเนียบรัฐบาล 1111 เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ 1567 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่พี่น้องประชาชนควรรับทราบ เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
รัฐบาลเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ พร้อมปรับรูปแบบการนำเสนอข่าวสารและรายการผ่านสถานีโทรทัศน์
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ว่า การใช้ถ้อยคำถวายความอาลัยให้ใช้ว่า "ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
รัฐบาลเผยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจจะถ่ายทอดพิธีเชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชเวลา 14.30 เป็นต้นไป
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะถ่ายทอดสด พิธีเชิญพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จากโรงพยาบาลศิริราช อัญเชิญมายังพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีโดยสมบูรณ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประกาศมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ
ประกาศมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์การเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์การเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบ โรงพยาบาลศิริราช มายังประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ประจำวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ดังนี้
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
Top