พระเมรุมาศ
ซ่าง
๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ซ่าง คือ ที่สำหรับพระสวด


    ซ่าง เป็นอาคารทรงบุษบก มีทั้งหมด 4 องค์ ตั้งอยู่มุมทั้ง 4 ของบุษบกองค์ประธาน


    ใช้สำหรับพระพิธีธรรมนั่งสวดพระอภิธรรม เริ่มสวดตั้งแต่พระบรมศพประดิษฐานบนพระจิตกาธานจนกระทั่งถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเสร็จ โดยสวดเวียนกันไปทีละสำรับ 


    พระพิธีธรรม คือ ชื่อตำแหน่งของพระสงฆ์ โดยพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแก่วัด ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์ ปัจจุบันมี 10 วัด คือ

1. วัดราชสิทธาราม

2. วัดอนงคาราม

3. วัดประยุรวงศาวาส

4. วัดจักรวรรดิราชาวาส

5. วัดระฆังโฆสิตาราม

6. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

7. วัดสระเกศ

8. วัดบวรนิเวศวิหาร

9. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

10. วัดสุทัศน์เทพวราราม


ข้อมูล: คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ กรมศิลปากร

เรียบเรียง: คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


#ซ่าง #บุษบก #พระราชพิธี #ถวายพระเพลิง #พระบรมศพ #พระพิธีธรรม #สวด #พระอภิธรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง