ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระมหาพิชัยราชรถ (ริ้วขบวนที่ ๒)
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

พระมหาพิชัยราชรถอยู่ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๒ ในงานพระราชพิธี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
พระมหาพิชัยราชรถมีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบก ทำด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจก
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้เพื่อการอัญเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี)
ออกพระเมรุ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๓๙ ต่อมาใช้อัญเชิญพระบรมโกศพระมหากษัตรย์ และพระโกศพระบรมวงศ์จนถึงปัจจุบัน
พระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ด้วยความสูง ๑๑.๒๐ เมตร กว้าง ๔.๘๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เเละด้วยน้ำหนักถึง ๑๓.๗ ตัน จึงต้องใช้พลฉุดชักเพื่อเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถทั้งหมด ๒๑๖ นาย แบ่งเป็นส่วนด้านหน้า ๑๗๒ นาย ด้านหลัง ๔๔ นาย เเละพลควบคุม ๕ นาย 


การบำรุงรักษาพระมหาพิชัยราชรถนั้น ขณะนี้ทางกรมศิลปากรได้ทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ โดยมีการประดับกระจกเเละลงสีใหม่ไปเเล้วในบางส่วน 


ท่านสามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage:  www.facebook.com/informationcenter.for.kingrama9


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
+
เพลงสรรเสริญเสือป่า