ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เวชยันตราชรถ
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เวชยันตราชรถมีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบก ทำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อใช้เป็นรถที่นั่งรอง
ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ในปี พ.ศ. ๒๓๓๙ และใช้เป็นราชรถสำหรับทรงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระอิสริยศักดิ์รองลงมา
เมื่อพระมหาพิชัยราชรถชำรุดจนไม่สามารถใช้การได้ จึงใช้เวชยันตราชรถเป็นรถทรงพระบรมศพ แต่เรียกในหมายรับสั่งว่า “พระมหาพิชัยราชรถ”


เวชยันตราชรถ มีความกว้าง 4.90 เมตร ยาว 17.50 เมตร สูง 11.70 เมตร น้ำหนัก 12.25 ตัน จำนวนพลฉุดชัก 206 นาย
(ด้านหน้า 160 นาย ด้านหลัง 46 นาย) และผู้ควบคุม 5 นาย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
+
เพลงสรรเสริญเสือป่า
+
เพลงสรรเสริญพระนารายณ์
+
เพลงพญาโศก
Top