ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ราชรถปืนใหญ่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

ราชรถปืนใหญ่

เป็นราชรถที่เชิญพระโกศพระบรมศพ พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์
ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้งดำรงพระชนม์ชีพ แทนพระยานมาศสามลำคานตามธรรมเนียมเดิม
จากพระบรมมหาราชวังหรือวังของพระบรมวงศ์พระองค์นั้น ๆ สู่พระเมรุมาศ และแห่อุตราวัฏ (เวียนซ้าย) รอบพระเมรุมาศ ๓ รอบที่มา : หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

#ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ #ราชรถ #ราชยาน #ริ้วขบวน #ราชรถปืนใหญ่ #ประวัติศาสตร์ #งานพระบรมศพ 

#รัชกาลที่9 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพ #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร #กระทรวงวัฒนธรรม 

#กรมประชาสัมพันธ์ 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
+
เพลงสรรเสริญเสือป่า
+
เพลงสรรเสริญพระนารายณ์