ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระที่นั่งราเชนทรยาน (ริ้วขบวนที่ ๕)
๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

        พระที่นั่งราเชนทรยาน เป็นพระราชยานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ลักษณะเป็นทรงบุษบกย่อมุมไม้สิบสอง หลังคาซ้อน ๕ ชั้น สร้างด้วยไม้ แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก พนักพิงและกระจังปฏิญาณแกะสลักเป็นภาพเทพนมไว้ตรงกลาง และมีรูปครุฑยุดนาคประดับที่ฐาน มีคานสำหรับหาม ๔ คาน ใช้คนหาม ๕๖ คน แต่เวลาปกติจะคงคานประจำไว้ ๒ คาน ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนแห่อย่างใหญ่ที่เรียกว่า “ขบวนสี่สาย” เช่น ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะเสด็จพระราชดำเนินจากพระราชมณเฑียรไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ ยังใช้ในการเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินี และพระอัฐิพระบรมวงศ์ จากพระเมรุมาศ พระเมรุ ท้องสนามหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวังอีกด้วย


พระที่นั่งราเชนทรยาน เก็บรักษาอยู่ในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


ที่มา :     หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ :    พระที่นั่งราเชนทรยาน เป็นพระราชยานที่ใช้ประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ ในขบวนพระบรมราชอิสสริยยศ ริ้วที่ ๔ และริ้วที่ ๕ ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์เดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๔ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๕ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

#ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ #ราชรถ #ราชยาน #ริ้วขบวน #พระที่นั่งราเชนทรยาน #ประวัติศาสตร์ 

#งานพระบรมศพ #รัชกาลที่9 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพ #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร 

#กระทรวงวัฒนธรรม #กรมประชาสัมพันธ์ 

    
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
+
เพลงสรรเสริญเสือป่า
+
เพลงสรรเสริญพระนารายณ์
+
เพลงพญาโศก
Top