การเดินทาง
จุดบริการรอบสนามหลวง ระบบการเดินทาง รถ เรือ จุดสุขา จุดพยาบาล จุดบริการอาหาร
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อมูลจาก กอร.พระราชพิธี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร. 1441 หรือ Line ID : @hotline1441Top