การเดินทาง
บริการขนส่งสาธารณะ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐