ข่าวส่วนกลาง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการถวายพวงมาลัย ดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณประตูวิเศษไชยศรี ได้ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

                สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการถวายพวงมาลัย ดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณประตูวิเศษไชยศรี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่มีการซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ วันที่ 15, 21 และ 22 ตุลาคม 2560 ที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายพวงมาลัย ดอกไม้สด หลังการซักซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนผ่านจุดคัดกรอง 2 จุด บริเวณท่าช้าง และสะพานหลังศาลหลักเมือง ข้างกระทรวงกลาโหม

Top