ข่าวส่วนกลาง
กอร.พระราชพิธีฯ แถลงพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้งในและต่างประเทศพร้อมรองรับประชาชนแล้วเสร็จตามแผน
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

        วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) แถลงข่าวแนวทางการถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี กระทรวงกลาโหม
        นางสาวสุทธิภา นาเจริญ ผู้อำนวยการกองกลาง  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงเรื่องพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า กทม. วางแผนเตรียมความพร้อมในเรื่องจุดพักคอยของประชาชน จุดบริการอาหารและน้ำ และการจัดระเบียบประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนเตรียมความพร้อม นำร่ม อาหาร น้ำดื่ม และยาประจำตัวมาด้วย พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนแต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมรองเท้าแตะ
        ทางด้าน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศแล้วเสร็จกว่า 95% โดยส่วนที่แล้วเสร็จมีจำนวน 56 แห่ง จากทั้งหมด 85 แห่ง ทั่วประเทศ ส่วนซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน จำนวน 802 แห่ง แบ่งเป็นขนาดกลาง 649 แห่ง และขนาดเล็ก 153 แห่ง ภาพรวมดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว 95% ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จหมดได้ทันตามกำหนด 15 ต.ค. นี้ ส่วนการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ใกล้พระเมรุมาศจำลองทั้งหมด 878 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในวันที่ 20 ต.ค. นี้ ทั้งนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ย้ำอีกว่า ดอกไม้จันทน์พระราชทานกว่า 61 ล้านดอก มีจำนวนเพียงพอสำหรับประชาชนใช้ร่วมพิธีอย่างแน่นอน ซึ่งประชาชนสามารถไปร่วมพิธี ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ใกล้บ้าน เนื่องจากคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นจุดที่อยู่ในย่านชุมชน ไปมาสะดวก มีความปลอดภัย และมีบรรยากาศเช่นเดียวกันทั่วประเทศ
        ด้านนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งได้จัดทำช่อดอกไม้จันทน์พิเศษ จำนวน 96 ช่อ จากพื้นที่ 94 แห่ง ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะนำไปมอบให้สำนักพระราชวังเย็นวันนี้ เพื่อนำไปไว้ยังหอเปลื้องใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 26 ต.ค. ต่อไป ส่วนสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในต่างประเทศดำเนินการกำหนดสถานที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ วัด สถานทูต ห้องโถงจัดประชุม ฯลฯ สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ทาง www.kingrama9.th นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งชุดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและการเจริญพระราชไมตรี ในต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปให้สถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งใช้จัดแสดงในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ รวมทั้งจัดส่งแผ่นพับ (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีฯ ที่คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ ได้จัดทำขึ้นให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ทุกแห่ง แจกจ่าย ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศด้วย


Top