ข่าวส่วนกลาง
กอร.พระราชพิธีฯ ย้ำมาตรการห้ามบินโดรน รัศมี 19 กิโลเมตร รอบสนามหลวง และพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ พร้อมให้ลงทะเบียน และกำหนดช่วงเวลาการบินโดรน กับ กสทช. และ กสท. ยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

          พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ  ตัวแทนกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ กอร.พระราชพิธีฯ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน หรือบุคคลที่จะใช้โดรนบันทึกภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย และสำรวมในการถ่ายทำ เพราะจะมีพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งบุคคลสำคัญจากทั่วโลกเข้าร่วม

          ผู้บินโดรน ต้องผ่านการลงทะเบียนกับ กสทช. และ กสท.โทรคมนาคม ซึ่งจะจำแนกประเภท ความถี่ กำหนดจุด และห้วงเวลาการบิน เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำตามมาตรการห้ามบินรัศมี 19 กิโลเมตร รอบสนามหลวง และพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ เว้นโดรนที่ได้รับอนุญาตจาก กอร.เท่านั้น ประชาชนพบเห็นโดรนผิดกฎหมายให้แจ้ง สายด่วน 1441

Top