ข่าวส่วนกลาง
ขอเชิญประชาชนเข้าเฝ้าฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.ขอเชิญประชาชนเข้าเฝ้าฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปบรรจุ ณ ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ตลอดเส้นทางเสด็จ ตั้งแต่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนอัษฎางค์ ถนนกัลยาณไมตรี ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง และ ถนนพระสุเมรุ โดยมีขบวนกองทหารม้า ตามริ้วขบวนพระราช อิสริยยศ ริ้วที่ ๖ ซึ่งพันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ ผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ ทรงม้านำขบวน  

                    สามารถรับชมการถ่ายทอดสดริ้วขบวนที่ ๖ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ Kingrama9.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน ๑๔๔๑

Top