ข่าวเด่น
ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จและจุดเทียน พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ
ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ ท้องสนามหลวง นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานเข็มกลัดเพื่อให้ประชาชนเป็นที่ระลึกในวันสำคัญปีนี้ด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกร่วมกัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง  

ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ ที่จังหวัดกำหนด

ทั้งนี้ประชาชนสามารถ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ชุดผ้าไทย ชุดท้องถิ่น พื้นเมือง หรือ ชุดประจำชาติได้


Top