รูปแกลเลอรี
การแสดงมหรสพสมโภช
โขนชักรอกเรื่องรามเกียรติ์
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐